L’associació ATRAU considera primordial la consecució dels següents objectius:

Servir de punt de trobada entre els professionals dels diferents col·lectius que componen el sector audiovisual de la comunitat valenciana

Contribuir a la millora i el desenvolupament del sector audiovisual i dels professionals que l’integren

Promoure la formació dels professionals associats, tant en les matèries específiques de l’activitat del sector audiovisual, com en qualsevol altra

Oferir als associats assessorament tècnic, laboral, econòmic, jurídic, fiscal o de qualsevol altra naturalesa

Crear una base de dades professional dels associats que incloga als diferents col·lectius relacionats amb el sector audiovisual

Fomentar la producció i realització d’obres audiovisuals en les quals participen els associats

Assessorar a entitats, empreses o particulars que ho sol·liciten en matèries relacionades amb la indústria audiovisual

Promoure el reconeixement acadèmic de l’experiència professional dels associats mitjançant convenis i acords amb universitats i centres educatius

Establir relacions amb altres associacions que desenvolupen la seua activitat en el context de la indústria audiovisual

©2023 ATRAU, Associació de Treballadors de l'Audiovuisual Valencià | Adaptat per Vakudesign, disseny multimèdia

Contacte

Per a més informació, envia'ns un email a info@atrau.org o posa't en contacte amb nosaltres per mitjà del següent formulari.

Sending

Inicia sessió amb les teues credencials

Has oblidat les teves dades?