L’ASSOCIAT, per si i/o en la representació que ostenta, declara i manifesta:

1. QUE HA CONVINGUT amb l’Associació de Treballadors de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, d’ara endavant denominda ATRAU, amb domicili en carrer Alfara del Patriarca núm. 9 porta 3, 46025 València, amb CIF G98543382  i núm. del Registre Autonòmic d’Associacions CV 01-051678-V, facilitar les seues dades personals per a donar-se d’alta com a associat, poder rebre informació de cursos, tallers, seminaris…. així com l’assessorament tècnic, laboral, econòmic, jurídic, fiscal o de qualsevol altra naturalesa oferit per l’associació que sol·licite o siga del seu interès.

2. QUE HA SIGUT INFORMAT per ATRAU que, amb la finalitat de servir com a suport per a la prestació dels serveis oferits per l’Associació i, de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, ATRAU arreplegarà i tractarà, com a responsable, les dades i documents que siguen necessaris aportats per l’ASSOCIAT, que seran objecte de tractament per ATRAU i incorporats en les seues bases de dades en els fitxers corresponents degudament registrats en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. QUE CONSENTEIX EXPRESSAMENT, amb la signatura del present document, el tractament de les seues dades de caràcter personal per a les finalitats indicades, així com que ATRAU puga publicar els mateixos en la seua pàgina web, remetre-li’ls a entitats o institucions que sol·liciten la prestació dels seus serveis (sempre prèvia sol·licitud de conformitat) i altres activitats realitzades o promogudes per ATRAU que puguen beneficiar o ser de l’interès de l’ASSOCIAT.

4. QUE HA SIGUT INFORMAT del seu dret d’exercitar, en tot moment, els drets reconeguts en la LOPD, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquest registre i tractament de dades, mitjançant comunicació dirigida a l’Associació, o en els termes que la normativa aplicable estableix (www.agpd.es).

5. QUE ES FA RESPONSABLE de la veracitat de les dades facilitades i de mantenir-les degudament actualitzades.

©2023 ATRAU, Associació de Treballadors de l'Audiovuisual Valencià | Adaptat per Vakudesign, disseny multimèdia

Contacte

Per a més informació, envia'ns un email a info@atrau.org o posa't en contacte amb nosaltres per mitjà del següent formulari.

Sending

Inicia sessió amb les teues credencials

Has oblidat les teves dades?